Pressupostos participatius

PROCÉS PRESSUPOST PARTICIPATIU 2018 (PER A L’EXERCICI 2019)

Fins al 14 de juny hi ha obert el procés d’elaboració del pressupost participatiu per al 2019. Des d’aquí es pot accedir al material informatiu i els informes elaborats de cada sessió participativa.

Material informatiu de la primera sessió

Informe de la segona sessió participativa. Tempesta d’idees i propostes

Informe de la tercera sessió participativa. Visita de camp conjunta

Informe de la quarta sessió participativa. Aprofundiment de les propostes

Informe de la cinquena sessió participativa. Validació i aprovació de les propostes