Regidories de barri

Per a una millor atenció al ciutadà i una millor gestió de totes les competències municipals, l’equip de govern considera convenient que els diferents barris i àmbits de la ciutat tinguin regidors adscrits que actuïn com a representants i interlocutors de l’Ajuntament.

El Decret de l’Alcaldia 200/2019 nomenava els regidors adscrits a cada sector per al mandat 2019-2023: