Participació

Què és la participació?

La participació ciutadana és una peça fonamental del sistema democràtic, que promou la construcció d’una societat proactiva i crítica en l’impuls de qualsevol aspecte de la vida social, econòmica, cultural o política.

Els processos participatius són diàlegs entre la ciutadania i les institucions per tal d’incorporar de manera transparent i ordenada l’opinió pública sobre els afers públics. En aquest sentit, la participació ha de ser informativa, consultiva, propositiva i, per últim, decisiva. Així doncs, concebem la participació com la forma d’influir directa i indirectament en les polítiques locals.

A Solsona hi ha una trentena d’espais de participació ciutadana definits, 18 dels quals corresponen a cadascun dels barris o sectors. Tots tenen assignat un regidor/a adscrit/a que actua d’interlocutor/a entre el veïnat, entitats i comerciants i el govern municipal. 

Els altres 13 espais són els consells municipals, òrgans consultius creats majoritàriament en el decurs de quatre darrers mandats. Paral·lelament, hi ha iniciatives com el «Cafè amb l’alcaldessa», una trobada periòdica, a vegades oberta a tothom i a vegades adreçada a col·lectius específics, per tractar temes que afecten el municipi.

En són exemples altres eines com els pressupostos participatius, el portal ‘Solsona Soluciona‘, les xarxes socials i el procés de debat públic, entre d’altres.

Aquest conjunt d’espais i recursos que regulem ha de vehicular i facilitar la participació oberta dels solsonins i les solsonines. Primer, cal que tots n’estiguem informats i coneguem on consultar el seu funcionament, per tal de poder decidir conjuntament, des de la igualtat i legitimitat, com volem que sigui la ciutat on vivim.