Òrgans municipals de participació

L’Ajuntament de Solsona disposa de consells municipals, d’abast territorial i d’abast sectorial, amb l’objectiu de consultar de forma regular la ciutadania en relació a les actuacions municipals.


Regidor de Participació: Joan Parcerisa Albacete
parcerisa@ajsolsona.cat
973 48 00 50


Consell de la Gent Gran (CGG)
www.consellgentgran.solsonae.cat
cggsolsona@gmail.com
973 30 68 53

Per consultar les disposicions sobre la definició, els objectius, les funcions i la forma d’organització d’aquest òrgan municipal, així com el reglament aprovat per unanimitat en el Ple municipal del 30 de setembre de 2004 i modificat a final del 2007, feu clic aquí.  A més, el Consell de la Gent Gran es posa a disposició de tota la població de la comarca que li vulgui fer arribar propostes, queixes o inquietuds i es compromet a traslladar-les a les institucions locals.

Qui vulgui incorporar-se al Consell de la Gent Gran pot:


Consell d’Infants i Adolescents (CIAS)
www.infantsdesolsona.cat
webdelsinfantsdesolsona@gmail.com
973 48 00 50

Des d’aquí podeu consultar el reglament de funcionament del CIAS, aprovat l’octubre de 2010. El CIAS és l’òrgan de participació dels nens/es i nois/es d’entre 7 i 16 anys de la ciutat. L’objectiu és crear un espai formal on puguin donar la seva opinió i fer-los partícips de les decisions que es prenen i que els afecten com a ciutadans per contribuir a millorar la seva ciutat. Els infants i adolescents que formen part del Consell són escollits pels seus companys i companyes.


Consell Escolar Municipal (CEM)
intervencio3@ajsolsona.cat
973 48 00 50 (ext. 134)

És l’òrgan consultiu i participatiu en l’àmbit de l’ensenyament no universitari a Solsona. Fent clic aquí podeu accedir al Reglament de Règim Intern del CEM.


Consell Municipal de Comunicació (CMC)
comunicacio@ajsolsona.cat
973 48 00 50 (ext. 111)

El Consell Municipal de Comunicació és un òrgan consultiu constituït amb el propòsit de vetllar per la continuïtat, pluralitat i independència dels mitjans de comunicació municipals. Així mateix, pretén generar debat a l’entorn de l’espai comunicatiu local i canalitzar la participació ciutadana en l’àmbit de la comunicació. 

Des d’aquí podeu consultar el Reglament regulador del CMC, aprovat pel Ple municipal el 27 de gener del 2005 i modificat pel Ple el novembre de 2007 i, novament, el juliol de 2016. 


Consell Municipal de Sostenibilitat (CMS)
a.ambientals@ajsolsona.cat
973 48 00 50 (ext. 113)

El Consell Municipal de Sostenibilitat és un òrgan de participació sectorial de caràcter consultiu de l’Ajuntament de Solsona. Té com a objectiu canalitzar la participació de la ciutadania i dels diferents sectors econòmics i socials del municipi en la gestió del medi ambient i l’aplicació de polítiques de sostenibilitat

Si voleu accedir al Reglament de funcionament del CMS, aprovat inicialment el maig de 2011, feu clic aquí. També podeu consultar les actes fent clic aquí