Òrgans municipals de participació

L’Ajuntament de Solsona disposa de consells municipals, d’abast territorial i d’abast sectorial, amb l’objectiu de consultar de forma regular la ciutadania en relació a les actuacions municipals.


Regidor de Participació: Joan Parcerisa Albacete
parcerisa@ajsolsona.cat
973 48 00 50


Consell de la Gent Gran (CGG)
www.consellgentgran.solsonae.cat
cggsolsona@gmail.com
973 30 68 53

És l’òrgan consultiu de participació i de coordinació que té per objectiu la consulta, informació, col·laboració, assessorament, debat i elaboració de propostes pel que fa a qüestions i iniciatives locals que afecten a la gent gran. A més, també organitzen activitats i cursos destinats a la gent gran.

Qui vulgui incorporar-se al Consell de la Gent Gran pot:

Podeu consultar el reglament de funcionament, la forma d’organització i les actes del CGG fent clic aquí.


Consell d’Infants i Adolescents (CIAS)
www.infantsdesolsona.cat
webdelsinfantsdesolsona@gmail.com
973 48 00 50

El CIAS és l’òrgan de participació dels nens/es i nois/es d’entre 7 i 16 anys de la ciutat. L’objectiu és crear un espai formal on puguin donar la seva opinió i fer-los partícips de les decisions que es prenen i que els afecten com a ciutadans per contribuir a millorar la seva ciutat. Els infants i adolescents que formen part del Consell són escollits pels seus companys i companyes de classe.

Podeu consultar el reglament del CIAS i les actes clicant aquí.


Consell Escolar Municipal (CEM)
intervencio3@ajsolsona.cat
973 48 00 50 (ext. 134)

És l’òrgan consultiu i participatiu dels sectors afectats en la programació de l’ensenyament no universitari a Solsona.

Fent clic aquí podeu accedir al Reglament de Règim Intern del CEM.


Consell Municipal de Comunicació (CMC)
comunicacio@ajsolsona.cat
973 48 00 50 (ext. 111)

El Consell Municipal de Comunicació és un òrgan consultiu constituït amb el propòsit de vetllar per la continuïtat, pluralitat i independència dels mitjans de comunicació municipals. Així mateix, pretén generar debat a l’entorn de l’espai comunicatiu local i canalitzar la participació ciutadana en l’àmbit de la comunicació. 

Aquí podeu consultar el Reglament regulador del CMC, aprovat pel Ple municipal el 27 de gener del 2005 i modificat pel Ple el novembre de 2007 i, novament, el juliol de 2016. 


Consell Municipal de Sostenibilitat (CMS)
a.ambientals@ajsolsona.cat
973 48 00 50 (ext. 113)

El Consell Municipal de Sostenibilitat és un òrgan de participació sectorial de caràcter consultiu de l’Ajuntament de Solsona. Té com a objectiu canalitzar la participació de la ciutadania i dels diferents sectors econòmics i socials del municipi en la gestió del medi ambient i l’aplicació de polítiques de sostenibilitat

Podeu consultar el Reglament regulador del CMS, aprovat pel Ple municipal el 17 de març de 2021, i les actes fent clic aquí.