Pressupostos participatius

Els pressupostos participatius són un mecanisme que permet la participació directa de la ciutadania en l’elaboració i execució de part de la partida d’inversions del pressupost municipal, donant així resposta a les seves necessitats i interessos reals.

Aquest tipus de procés participatiu permet, per una banda, obtenir una priorització d’actuacions d’interès general, i, d’altra banda, estimular la cultura de la participació, la implicació i la corresponsabilitat ciutadanes.

Per a dur a terme el procés, es crea un equip de treball mitjançant un sorteig públic de 600 persones a partir de 16 anys del padró municipal. Els veïns i veïnes escollits/des que decideixen participar esdevenen representants de la societat solsonina durant el transcurs del procés.

Fases del Pressupost Participatiu

  • 1. Desplegament d’una campanya de comunicació i sensibilització prèvia a l’inici del procés participatiu.

  • 2. Selecció del grup de treball a càrrec de l’Ajuntament.

  • 3. Inici de les sessions de treball participatives integrades pel veïnat que ha acceptat participar-hi.

  • 4. Realització de la primera trobada (sessió informativa).

  • 5. Realització de la segona sessió en la qual es duu a terme una tempesta d’idees.

  • 6. Obertura d’un període de recollida de propostes per part de la ciutadania a través del correu electrònic participa@ajsolsona.cat, un formulari en línia, o bé una proposta en paper i bústia física.

  • 7. Definició, validació i aprovació de propostes.

  • 8. Per part del consistori, aprovació del pressupost municipal que ja incorpora els projectes escollits.

  • 9. Durant l’any, es fa un seguiment i una avaluació continuada amb el grup per tal de vetllar per l’execució de les propostes aprovades.

Per a més informació, podeu contactar amb l’Ajuntament de Solsona a través del telèfon 973480040, o bé al correu electrònic participa@ajsolsona.cat.