Entre el 19 d’abril i el 14 de juny de 2018, elaboració del pressupost participatiu 2019

L’equip de treball del pressupost participatiu de Solsona del 2019 realitza cinc sessions de treball entre el 19 d’abril i el 14 de juny de 2018 amb el suport tècnic de Raiels i L’Arada.

Entre el 23 d’abril i el 2 de maig, es recolliran aportacions del conjunt de la ciutadania per valorar en el si d’aquest grup de participació ciutadana. Les propostes d’accions han de ser de millora en el manteniment i obres públiques de la ciutat. S’han de fer arribar per correu a participa@ajsolsona.cat, o bé presencialment a l’OAC municipal indicant que es tracta d’aportacions al pressupost participatiu.