Solsona millora l’enllumenat del Camp del Serra, una de les prioritats del pressupost participatiu

L’Ajuntament de Solsona ha completat la millora de l’enllumenat del Camp del Serra, una de les prioritats del pressupost participatiu per solucionar un dels punts foscos de la ciutat, malgrat el seu caràcter cèntric i concorregut. El nou sistema consta d’onze punts de llum de tecnologia LED als recorreguts principals de la zona i quatre més per al camp de futbol. Responent als criteris de màxima eficiència energètica i reducció de la contaminació lumínica, la instal·lació té un sistema de control d’encesa individualitzada de lluminàries mitjançant detectors de presència.

Onze punts de llum, amb un total de 891 watts de potència, estan repartits entre la franja central, la que discorre paral·lela al carrer Nou i la inferior, paral·lela al passatge del Vall Fred. Aquesta il·luminació funciona de forma ininterrompuda des del moment d’encesa de l’enllumenat públic i aproximadament fins a la mitjanit, mentre hi ha més circulació de vehicles i vianants. A partir d’aquest moment, controlat mitjançant un programador amb rellotge astronòmic, l’enllumenat s’activa per mitjà de la detecció de presència i resta encès durant dos minuts.

L’obra, projectada pel despatx d’enginyeria CB2G, ha estat adjudicada a l’empresa Indesol del Solsonès per un import de 14.500 euros, al qual s’hi ha d’afegir el cost de l’enllumenat del camp de futbol, inicialment no previst, i algun extra més, com la renovació de pals de fusta que no s’han pogut reaprofitar.

La resta d’obres del pressupost participatiu, a la tardor

Aquesta és una de les principals actuacions del pressupost participatiu de l’any passat, que s’afegeix a la instal·lació d’una font pública a l’indret de les escales que connecten el Camp del Serra amb el passatge del Vall Fred. Les dues últimes que resten pendents abans de final d’any, previstes per aquesta tardor, són la construcció d’un pas elevat a la plaça del Camp –entre la vorera d’un dels parcs infantils i la pastisseria d’aquest indret– i la renovació de la graderia del pavelló vell. Pel que fa al procés participatiu per al pressupost del 2020, enguany s’ha endarrerit amb motiu de les eleccions municipals, però s’activarà a la tardor.

e86e6f97-1fa2-4bae-8e1e-a864f4422383f3f2bd60-8f33-429a-a49a-a9cda9011df3

Abans de final d’any es completarà la construcció de les noves escales que connecten el nucli antic solsoní amb la riera

L’estructura combinarà la fusta i la pedra i recorre a tècniques de bioenginyeria per recuperar l’antic talús verd de la zona  

Abans de final d’any l’Ajuntament de Solsona preveu enllestir els treballs iniciats aquest mes per construir unes noves escales que connectin l’àmbit del portal del Pont amb la riera i, alhora, recuperin el talús vegetal. Serà una nova estructura que, a partir de tècniques de bioenginyeria, combinarà la pedra del país pròpia del centre històric amb fusta integrada en l’entorn verd del riu Negre i recuperarà el verd natural que històricament tenien els talussos fluvials d’aquest indret amb la sembra de vegetació. Aquesta és una de les obres prioritzades en el marc del pressupost participatiu.

Així, la nova escala sortirà del costat de l’aparcament de les Moreres, davant del pas de vianants de davant la catedral, per accentuar la linealitat del pont de Solsona, fins a mig talús. L’arquitecta municipal Anna Feu, responsable del projecte, ha optat per “un accés al nucli antic des de la riera que s’integri com un element natural més de la zona i que potenciï recorreguts històrics i naturals”.

La linealitat de l’escala, segons Feu, reforça la del pont i les visuals cap als elements històrics, entre els quals destaquen l’absis i el transsepte de la catedral. El projecte “vol fomentar l’estima per l’entorn natural i patrimonial i aposta per solucions respectuoses amb el medi ambient”. L’arquitecta posa de relleu l’oportunitat que aquest nou element suposa per explicar turísticament tant la història del pont d’entrada a la ciutat, “tan poc explicada” –l’actual integra vestigis del pont del segle XVIII, que presentava dotze arcades–, com el paisatge natural de riera.

Per a la regidora d’Urbanisme, Rosó Barrera, “es tracta de tornar a vincular dos àmbits de la ciutat fins ara massa distanciats malgrat la proximitat. A Solsona, com a la majoria de municipis, històricament s’ha donat l’esquena al riu”. I obres com aquesta han de “revaloritzar l’entorn del riu Negre com a xarxa verda de lleure per als ciutadans”, en la línia del que s’ha intentat fer des de fa vuit anys amb el Pla director de la ribera, i, al mateix temps, “anar donant forma a un buit urbà no resolt”.    

Els graons seran de pedra del Solsonès i, tal com explica l’arquitecta, en sentit ascendent  aquest material dialogarà amb el fons de la catedral, mentre que els replans, de fusta, en sentit descendent connectaran amb els elements naturals de l’entorn de la riera. La fusta utilitzada és de castanyer del Montseny, un arbre històricament molt arrelat a la cultura popular del país i l’ús i l’explotació del qual s’estan tornant a potenciar. A més, és una fusta molt resistent a la intempèrie sense necessitat de tractaments.

Aquestes obres són executades per l’empresa especialitzada en bioenginyeria Naturalea Conservació per un import de 29.090 euros. És la darrera actuació i la més costosa de les que s’han dut a terme en el marc del pressupost participatiu d’aquest any que es tanca. L’altra obra de més envergadura ha estat el reforç de l’enllumenat dels passos de vianants considerats més perillosos a la carretera de Manresa, del qual s’estan ultimant els detalls.

Un projecte amb continuïtat

Els propers dies finalitzaran els treballs de construcció de l’escala, però a continuació se sanejarà millor el talús que limita amb l’aparcament de les Moreres, després que hi hagi aparegut runam que no es preveia. Així mateix, en una fase posterior, quan es disposi de finançament, és previst perllongar les escales fins al carrer dels Tints i la passarel·la de fusta que creua el riu Negre. Pel que fa a les escales velles, considerades força perilloses, s’hi barrarà el pas amb una tanca a la part superior.

L’ampliació de l’enllumenat del Camp del Serra i la instal·lació de marquesines, entre les prioritats del pressupost participatiu de Solsona   

 Aquest mes han finalitzat les sessions de l’equip de treball per a l’exercici del 2019

  • Entre d’altres, també s’ha fixat la necessitat de condicionar la graderia del pavelló vell amb seients i construir un pas elevat a la plaça del Camp
  • S’han descartat accions que poden ser directament assumides per la brigada municipal i altres que requereixen inversions superiors a 50.000 euros

Dels 50.000 euros assignats al pressupost participatiu de Solsona per al 2019, prop de la meitat, aproximadament, es destinaran a ampliar l’enllumenat del cèntric Camp del Serra. Aquesta és una de les conclusions del procés participatiu, que va concloure la setmana passada, després de cinc sessions. També es considera prioritari instal·lar dues marquesines a les parades de bus de l’avinguda del Pont, millorar la graderia del pavelló vell amb seients i construir un pas de vianants elevat a la plaça del Camp a l’altura d’un dels parcs infantils.

deliberació

En l’última sessió del pressupost participatiu, el dia 14, hi van participar 16 persones de les que han integrat l’equip de treball, que van validar tècnicament les propostes i en van escollir les definitives per incorporar al pressupost municipal del proper exercici. En aquesta trobada, a diferència de les tres anteriors, hi van assistir l’alcalde, David Rodríguez, i el regidor de Participació Ciutadana, Antoni Carralero, per fer-ne la cloenda.

Durant dos mesos, des del 19 d’abril, s’han realitzat una sessió de caràcter informatiu i quatre de participatives en un procés dinamitzat per tècnics de L’Arada i Raiels amb l’equip de treball sorgit d’un sorteig públic de 400 persones a partir de 16 anys del padró municipal. Una de les novetats introduïdes engany, després de l’experiència del primer pressupost participatiu de l’any passat, ha estat la incorporació d’una visita de camp, que es va dur a terme el maig. Una dotzena de persones del grup, acompanyades també d’una representant dels serveis tècnics municipals, van valorar sobre el terreny algunes de les propostes que havien sorgit en el taller de pluja d’idees inicial.

Visita_camp_CampSerra.jpg

Consens unànime

Pel que fa a la principal actuació dissenyada per al 2019 dins el pressupost participatiu, es proposa il·luminar amb detector de presència el pas central i la part baixa del Camp del Serra, així com la franja que discorre paral·lela al carrer Nou i el camp de futbol. Tal com recull l’informe de resultats elaborat per L’Arada i Raiels, “hi ha una opinió unànime en què es tracta d’una actuació molt necessària, atès que és un punt fosc de la ciutat i, alhora, un espai molt cèntric i utilitzat”. De totes maneres, es té en compte que és tracta d’una obra provisional, ja que la zona s’ha de reprojectar urbanísticament.

En les votacions finals de les propostes que s’han anat posant damunt la taula en aquest procés també s’hi inclou la instal·lació d’una font d’aigua al camp de futbol del Camp del Serra. Si bé es van sospesar unes quantes accions més per realitzar l’any que ve, una vegada feta la valoració econòmica se n’han hagut de descartar. Així, per exemple, l’equip de treball havia proposat també instal·lar lavabos públics a l’aparcament de les Moreres, una obra que presenta com a escull la manca de xarxa de clavegueram en aquell punt i que hauria requerit una inversió mínima de 50.000 euros. En el debat final es va concloure que era preferible no esgotar tot el pressupost en una única actuació. També s’havia valorat potenciar una anella verda a l’entorn de Solsona adequant el camí de la depuradora.

D’altra banda, hi ha actuacions plantejades per aquest grup que no s’inclouran en el pressupost participatiu perquè poden ser directament assumides per la brigada municipal, ja es preveuen en altres partides, com per exemple el condicionament de diverses voreres, o bé perquè necessiten inversions molt superiors, requereixen negociacions amb tercers o altres condicionants.