Més seguretat en passos de vianants, una de les prioritats ciutadanes a Solsona

Durant el primer trimestre de l’any es tornarà a convocar l’equip de treball del primer pressupost participatiu

Reforçar l’enllumenat als dos passos de vianants considerats més perillosos, prohibir l’aparcament de camions a la part inferior del Camp del Serra i arranjar les escales que connecten l’avinguda del Pont amb l’aparcament de terra de sota el pont són algunes de les accions que s’inclouran en el pressupost del 2018 a Solsona arran del procés participatiu realitzat per assignar a diferents obres un total de 50.000 euros.

Pas de vianants localitzat a la Ctra. de Manresa | © Ajuntament de Solsona

La primera actuació, que es preveu dur a terme amb balises instal•lades al paviment de manera que els senyals lluminosos s’encenguin quan es detecti la presència de vianants, s’ha previst per als passos més propers a la rotonda de la carretera de Manresa a l’altura de la Cissa. Amb tot, l’alcalde, David Rodríguez, té pendent prèviament una reunió amb el Servei Territorial de Carreteres de la Generalitat per exposar-li la iniciativa, ja que el vial afectat és competència d’aquest organisme i no s’hi pot intervenir sense l’autorització corresponent.

En cas que no es disposés del permís necessari per dur a terme aquesta prova pilot als dos passos de vianants identificats com a més perillosos, David Rodríguez assegura que la senyalització lluminosa s’aplicarà en alguns altres dos passos del municipi. Aquesta acció és la que va acumular més votacions en la darrera sessió del procés d’elaboració del pressupost participatiu.

Ordenació de l’accés inferior del Camp del Serra

La segona actuació més votada consisteix a instal·lar senyals de prohibició d’aparcament de vehicles pesants a la part baixa del Camp del Serra i, en aquest mateix indret, col•locar-hi rocalla per delimitar els accessos. En aquest cas, el consistori preveu també ordenar l’entrada al parc d’una manera similar a la de la part superior.

En tercer lloc, s’arranjaran les escales que donen accés al pont principal d’entrada a Solsona des de l’aparcament de terra més propera a la rotonda del portal. Igualment, es netejarà el tram de la ribera comprès entre el carrer dels Tints i l’avinguda de la Verge de Montserrat. En quarta posició, hi ha la plantació d’arbrat a l’àmbit de l’skatepark, i en cinquena i última, la delimitació de l’aparcament de la zona de la ribera entre el carrer dels tints i l’avinguda de la Verge de Montserrat amb reg asfàltic.

La reconstrucció de les escales al pont, amb uns 25.000 euros, i la il•luminació amb valises dels passos de vianants, de 13.400 euros aproximadament, són les dues accions amb un import més elevat. Tot i això, els serveis tècnics municipals estan treballant per acabar de concretar més exactament els pressupostos de totes les propostes.

Sessió_participativa.jpg
L’equip de treball reunit en una de les sessions del procés participatiu | © Ajuntament de Solsona

La regidoria de Participació convocarà l’equip participatiu durant el primer trimestre de l’any per fer un seguiment d’aquest programa d’actuacions, una vegada el consistori tingui una resposta de Carreteres i disposi dels pressupostos definitius. Aquest grup el conformen 31 persones, si bé van ser 25 les que van prendre part de forma regular en les quatre sessions convocades entre els mesos d’octubre i novembre, i que van ser escollides aleatòriament a través d’un sorteig entre els ciutadans empadronats.

Proper procés, a partir del març

Per a la convocatòria del proper pressupost participatiu, la regidoria preveu augmentar l’assignació econòmica i passar de 50.000 a 70.000 euros, després d’una primera reunió de valoració del procés realitzat aquest any amb l’equip tècnic de Raiels i L’Arada, encarregat de la seva dinamització. Per al 2018 també es programaran sessions participatives menys concentrades en el temps. És previst que s’hi comenci a treballar a partir del març.