Solsona millora la seguretat dels vianants a la plaça del Camp amb un pas elevat i l’ampliació d’un tram de vorera

És la darrera obra projectada pel segon pressupost participatiu

Dilluns començaran les obres de construcció del pas de vianants elevat de la plaça del Camp de Solsona més proper a la carretera de Torà. És la darrera intervenció projectada en el marc del segon pressupost participatiu, dissenyat durant el 2018. El consistori ajunta a aquest projecte l’ampliació d’un tram de vorera de la carretera de Torà fins a aquest punt per millorar la seguretat dels vianants.  

Pas de vianants entre el parc infantil i el forn de pa | © Ajuntament de Solsona

Les dues obres no seran simultànies per tal de minimitzar-ne l’afectació a la mobilitat rodada i de vianants. Primer, a partir de la setmana vinent, es començarà a treballar en la renovació i eixamplament de la vorera des del tram que connectarà amb el xamfrà que es va arranjar coincidint amb les obres de supressió de barreres arquitectòniques a l’avinguda del Cardenal Tarancón.

La vorera, en aquest tram, guanyarà uns 70 centímetres d’amplada amb el panot quadriculat utilitzat en l’última intervenció. Al tram que dona a la plaça del Camp, en canvi, l’ampliació serà de dos metres, segons s’ha projectat des dels serveis tècnics municipals. Així mateix, es desplaçarà de lloc la zona de càrrega i descàrrega. D’aquesta manera, es vol incrementar la visibilitat del pas i protegir millor els vianants.

Pel que fa al pas de vianants que hi ha entre el parc infantil i el forn de pa, tindrà la mateixa tipologia que la resta de passos elevats, al nivell de les voreres. Quan s’executi aquesta obra, que serà el desembre, serà necessari tallar el trànsit d’entrada a la plaça del Camp per la carretera de Torà durant un mínim de tres dies. La totalitat dels treballs s’han adjudicat a l’empresa Estany 2011 per un import total de 19.981 euros i es preveu que es completin durant el desembre.

La construcció d’aquest pas a la plaça del Camp era l’última obra pendent del pressupost participatiu per aquest exercici. Enguany no s’ha dut a terme cap procés similar en coincidir amb any electoral. Però les properes setmanes es durà a terme el sorteig aleatori de 600 ciutadans/es a partir de 16 anys del padró per constituir l’equip de treball del tercer pressupost participatiu, que es preveu posar en marxa el gener.